WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Carocelle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem Gen. J. Zajączka 11 lok. 14, 01-510 Warszawa, NIP: 9512396230, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000632690 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 105 896,00 zł, kapitał wpłacony: 105 896,00 zł („Spółka”), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w Spółce w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Gen. J. Zajączka 11 lok. 14, 01-510 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 10.00 – 16.00.

Technologia Carocelle®

Carocelle® jest opatentowaną technologią, która wykorzystuje cząstki zwane micelami, by znacząco poprawić biodostępność karotenoidów (takich jak luteina, zeaksantyna, likopen) i polifenoli (resweratrol). Przeprowadzone badania kliniczne dowiodły, że preparaty Carocelle® Luteina i Zeaksantyna, Carocelle® Likopen i Resweratrol oraz Carocelle® Likopen są lepiej przyswajalne niż produkty konkurencyjne zawierające takie same substancje czynne.

Technologia Carocelle® łączy micele poprawiające wchłanianie karotenoidów z tzw. cząsteczkami opiekuńczymi ułatwiającymi włączenie karotenoidów do nowo formowanych lipoprotein, transportujących je w krwiobiegu. Micelizacja zapewnia lepszą odporność karotenoidów na rozkład w kwaśnym środowisku żołądka. To sprawia, że większe ilości luteiny, zeaksantyny, likopenu, czy resweratrolu przedostają się do jelit, gdzie są wchłaniane do krwi.

Carocelle® vesicle-micelle structure