WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Carocelle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem Gen. J. Zajączka 11 lok. 14, 01-510 Warszawa, NIP: 9512396230, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000632690 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 105 896,00 zł, kapitał wpłacony: 105 896,00 zł („Spółka”), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w Spółce w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Gen. J. Zajączka 11 lok. 14, 01-510 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 10.00 – 16.00.

Farmakokinetyka

Farmakokinetyka określa, co dzieje się ze składnikiem aktywnym – pochodzącym z żywności, albo z suplementu – od momentu jego spożycia aż do wydalenia z organizmu. Określenie profilu farmakokinetycznego jest kluczowe dla opracowania receptury suplementów – pozwala na zoptymalizowanie wchłaniania i dostępności substancji czynnych we krwi. Profil farmakokinetyczny zostaje standardowo opracowany przy wdrożeniach rynkowych leków. Jednocześnie bardzo niewielu producentów suplementów diety określa profile farmakokinetyczne dla swoich produktów. Profile farmakokinetyczne są standardem dla każdego suplementu Carocelle®.

Podstawowym parametrem podczas sprawdzenia farmakokinetyki suplementów diety jest dostępność zawartych w nich substancji czynnych dla organizmu. Wyniki badań dowodzą, że preparaty Carocelle® zapewniają znacznie wyższą koncentrację składników aktywnych (luteina, zeaksantyna, likopen, resweratrol) we krwi w porównaniu z produktami konkurencyjnymi o zbliżonych, a nawet wyższych dawkach substancji czynnych.

 • maksymalne stężenie luteiny i zeaksantyny we krwi [nm] [4-tygodniowe podwójnie zaślepione randomizowane badanie kliniczne; Lycotec Ltd., Cambridge, UK]
  Lutein & Zeaxanthin Blood Level – Maximum Level of Saturation [nM]

  * Concentration of lutein and zeaxanthin in serum measured by High Performance Liquid Chromatography

 • Stężenie resweratrolu we krwi [badanie krzyżowe, Lycotec Ltd., Cambridge, UK]
  Resveratrol Blood Level
 • MAKSYMALNE STĘŻENIE LIKOPENU We krwi [4-tygodniowe podwójnie zaślepione randomizowane badanie kliniczne; Lycotec Ltd., Cambridge, UK]
  Lycopene Blood Level – Maximum Level of Saturation [mg/ml]

  * Concentration of lutein and zeaxanthin in serum measured by High Performance Liquid Chromatography