WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Carocelle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem Gen. J. Zajączka 11 lok. 14, 01-510 Warszawa, NIP: 9512396230, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000632690 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 105 896,00 zł, kapitał wpłacony: 105 896,00 zł („Spółka”), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w Spółce w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Gen. J. Zajączka 11 lok. 14, 01-510 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 10.00 – 16.00.

Biodostepność

Miarą tego, czy i jak substancja aktywna jest obecna w krwiobiegu po spożyciu, jest jej biodostępność. Na biodostępność wpływa wiele czynników – m.in. rodzaj substancji oraz forma, w jakiej jest ona podawana, jej wrażliwość na trawienie i na kwaśne środowisko żołądka, tempo jej wchłaniania w układzie pokarmowym oraz to, jak jest metabolizowana w wątrobie. W rezultacie biodostępność substancji aktywnych w wielu suplementach jest na poziomie zaledwie 5-10% zażywanej dawki.

Technologia Carocelle® poprawia biodostępność składników aktywnych sprawiając, że Twój organizm jak najlepiej korzysta z każdego suplementu, który tworzymy.