WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Carocelle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem Gen. J. Zajączka 11 lok. 14, 01-510 Warszawa, NIP: 9512396230, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000632690 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 105 896,00 zł, kapitał wpłacony: 105 896,00 zł („Spółka”), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w Spółce w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Gen. J. Zajączka 11 lok. 14, 01-510 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 10.00 – 16.00.

Bioaktywność

Żeby zidentyfikować działanie suplementu diety (stwierdzić, czy i jak rzeczywiście wpływa na organizm) konieczne jest określenie jego farmakodynamiki. Takie badanie, wykonane zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej, dowiodło wyjątkowej efektywności preparatów Carocelle® w porównaniu z konkurencją pod względem:

 • redukcji uszkodzeń oksydacyjnych powodujących stan zapalny
 • redukcji utlenionego „złego” cholesterolu LDL, wywołującego stany zapalne tętnic
 • poprawy natlenienia krwi i tkanek

Przebadano pełne receptury suplementów Carocelle®, nie tylko ich poszczególne składniki. Tak samo, jak bada się leki.

  • redukcja uszkodzeń oksydacyjnych o 42%
  Redukcja uszkodzeń oksydacyjnych [MDA, µM] [zmiana %; 4-tygodniowe podwójnie zaślepione randomizowane badanie kliniczne; Lycotec Ltd., Cambridge, UK]
  Inflammatory Oxidative Damage: IOD in MDA µM

  * Concentration of the end products of lipid peroxidation such as malondialdehyde (MDA) measured by colorimetric methods.

  • poprawa natlenienia tkanek o 58%
  Redukcja uszkodzeń oksydacyjnych [zmiana % LDL-Px] [4-tygodniowe podwójnie zaślepione randomizowane badanie kliniczne; Lycotec Ltd., Cambridge, UK]
  Inflammatory Oxydative Damage Reduction: LDL-Px in % change vs. baseline

  * LDL-Px are specific antibodies which have the unique feature of being capable of causing oxidation of lipids in low density lipoprotein (LDL) particles and atherogenic changes. LDL-Px activity was measured comparing sample active antibodies with the one with inhibited LDL-Px activity (not atherogenic). The measurements were conducted spectrophotometrically.

  • poprawa natlenienia w osoczu o 82%
  Poprawa natlenienia w osoczu [u/ml] [zmiana %; 4-tygodniowe podwójnie zaślepione randomizowane badanie kliniczne; Lycotec Ltd., Cambridge, UK]
  Plasma Oxygen Transport in U/ml

  * Lipoprotein fractions were obtained from plasma by centrifugation to prepare micellar solutions. A mixture of NADH and PMS was used to produce of superoxides which were monitored spectrophotometrically by a colorimetric reaction of NBT to monoformazan reduction.

  • ponadprzeciętna redukcja uszkodzeń oksydacyjnych
  redukcja uszkodzeń oksydacyjnych [zmiana % ldl-px] [zmiana %; 4-tygodniowe podwójnie zaślepione randomizowane badanie kliniczne; Lycotec Ltd., Cambridge, UK]
  Inflammatory Oxydative Damage: LDL-Px in Elisa x10³

  * Concentration of the end products of lipid peroxidsation such as malondialdehyde (MDA) measured by colorimetric methods.

  REDUKCJA USZKODZEŃ OKSYDACYJNYCH [MDA, µM] [zmiana %; 4-tygodniowe podwójnie zaślepione randomizowane badanie kliniczne; Lycotec Ltd., Cambridge, UK]
  Inflammatory Oxidative Damage in MDA (µM)

  * Concentration of the end products of lipid peroxidation such as malondialdehyde (MDA) measured by colorimetric methods.

  • poprawa natlenienia tkanek o 39%
  poprawa natlenienia tkanek [ % o2 / min.] [zmiana %; 4-tygodniowe podwójnie zaślepione randomizowane badanie kliniczne; Lycotec Ltd., Cambridge, UK]
  Inflammatory Oxidative Damage in MDA (µM)

  * The measurements were made before and after occlusion of the brachial artery (NIRS). The AUC, of the recorded signal for the settling time in the post occlusion period was calculated in % O2/minute.

  • poprawa natlenienia w osoczu o 34%
  poprawa natlenienia w osoczu [u/ml] [zmiana %; 4-tygodniowe podwójnie zaślepione randomizowane badanie kliniczne; Lycotec Ltd., Cambridge, UK]
  Inflammatory Oxidative Damage in MDA (µM)

  * Lipoprotein fractions were obtained from plasma by centrifugation to prepare micellar solutions. A mixture of NADH and PMS was used to produce superoxides which were monitored spetrophotometrically by a colorimetric creaction of NBT to monoformazan reduction.