WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Carocelle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem Gen. J. Zajączka 11 lok. 14, 01-510 Warszawa, NIP: 9512396230, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000632690 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 105 896,00 zł, kapitał wpłacony: 105 896,00 zł („Spółka”), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w Spółce w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Gen. J. Zajączka 11 lok. 14, 01-510 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 10.00 – 16.00.

Likopen

Najlepszy w swojej kategorii Likopen jest najnowszym osiągnięciem naukowców z Cambridge (UK). W badaniach klinicznych udowodniono 2 razy wyższe stężenie Likopenu we krwi w porównaniu z konkurencyjnymi produktami.

PLN 79.99

Dodaj do koszyka

skąd możesz mieć pewność, że suplement faktycznie działa?

Krok 1/3

Bądź pewny, że przyjmujesz suplement zawierający Likopen z przebadaną farmakokinetyką

Tylko badania farmakokinetyczne są w stanie określić dokładnie, co dzieje się z substancją oraz w jakim stopniu jest ona wchłaniana przez organizm. Badania parametrów farmakokinetyki są rutynowym postępowaniem dla wszystkich produktów farmaceutycznych. Niestety bardzo niewielu producentów suplementów diety bada w taki sposób swoje produkty.

Likopen Carocelle® został przebadany pod kątem farmakokinetyki
przez naukowców z Cambrigde, UK.

krok 2/3

Upewnij się, że Likopen wydajnie dostaje się do krwiobiegu

Obecność danej substancji w krwioobiegu inaczej biodostępność jest niezbędna, aby suplement był skuteczny. Biodostępność jest rzeczywistą miarą tego, ile danej substancji znajduje się w krwiobiegu po jej spożyciu. Niestety, biodostępność wielu suplementów diety jest często bardzo niska i wynosi 5-10%.

Unikalna technologia Carocelle® sprawia, że stężenie Likopenu w krwiobiegu jest co najmniej 2 x wyższe w porównaniu z wiodącymi produktami konkurencyjnymi na rynku*

Krop 3/3

3. Bądź pewny, że Likopen pozytywnie wpływa na zdrowie

Dzięki najwyższej biodostępności, Likopen Carocelle® wykazał wymierny wpływ na wybrane parametry podczas testów w badaniach klinicznych. Badania wykazały:

 • redukcja o 33% poziomu utlenienia LDL (tzw. „złego cholesterolu”)
 • poprawa o 39% saturacji tkanek tlenem
 • zmniejszenie o 34% stresu oksydacyjnego prowadzącego do uszkodzeń komórek i rozwoju stanu zapalnego

*po 4 tygodniach suplementacji Carocelle® vs. inne testowane produkty zawierające Luteinę; badania kliniczne przeprowadzone przez Lycotec Ltd., Cambridge, UK

Kup Teraz

wybierz najlepszy w swojej klasie likopen

PLN 79.99

Dodaj do koszyka

Zaoszczędź nawet do 27% wybierając pakiet

Kup taniej

2 Miesięczna

suplementacja

PLN 73.99za miesiąc

darmowa dostawa
Dodaj do koszyka

3 Miesięczna

suplementacja
Bestseller

PLN 66.49za miesiąc

darmowa dostawa
Dodaj do koszyka

6 Miesięczna

suplementacja

PLN 57.99za miesiąc

darmowa dostawa
Dodaj do koszyka
  • Per 1 capsule
  • Carotenoid
  • Lycopene (from tomatoes [Solanum lycopersicum])

   7 mg

  • Phospholipid
  • Phosphatidylcholine (from soybean)

   10 mg

 • Ingredients: Sunflower Seed Oil, Gelatine, Humectant: Glycerol, Lecithin from Soybean (with 20% phosphatidylcholine), Lycopene Oleoresin from Tomatoes, Colours: Iron Oxides and Hydroxides, Titanium Dioxide.

  For allergens see ingredients in bold.

 • Take 1 softgel capsule daily with a meal. Do not exceed the recommended daily dose.
 • Food supplements should not be used as a substitute for a varied diet and a healthy lifestyle.

  If you are pregnant, breastfeeding, taking any medications or under medical supervision, please consult a doctor or healthcare professional before use. Discontinue use and consult a doctor if adverse reactions occur.

  Keep out of reach of young children.